Psykolog Aarhus stress angst depression

AKTUELT LUKKET FOR TILGANG PÅ DEN VEDERLAGSFRIE ORDNING


Velkommen til!


Jeg har 20 års erfaring som psykolog og kan tilbyde dig højt kvalificeret psykologisk rådgivning


Aktuel ventetid: 5-6 uger


Jeg benytter primært metoden ISTDP og er desuden uddannet mindfulness-instruktør

Jeg har en stor passion for at hjælpe folk til mere meningsfulde og tilfredsstillende liv

MIN TILGANG TIL TERAPI


I mit arbejde med mennesker er jeg optaget af at etablere en ligeværdig kontakt i et tillidsfuldt rum, hvor det bliver muligt at tale om det, der er svært og smertefuldt i livet.


I behandling hos mig er det målet at du hurtigt skal opleve, at samtalerne hjælper dig og gør en forskel i dit daglige liv.


ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) - intensiv korttids dynamisk psykoterapi er netop en metode, der kan hjælpe med hurtigt at komme ind til sagens kerne og få løst de indre følelsesmæssige konflikter som er med til at give dig besvær i livet. Herved tages der fat ved roden af problemet, og afledte symptomer og problemer afhjælpes.


Min tilgang er empatisk og lyttende samtidig med, at jeg er fokuseret og vedholdende, når du prøver at “smutte uden om”. I samtalerne hos mig er der fokus på at hjælpe dig til at være i bedre kontakt med dine følelser og behov, hvorved du får et større råderum til at handle i bedre overensstemmelse med dig selv. Med andre ord vil du opnå at være mere ægte til stede i dit liv.


MINDFULNESS


Ud over ISTDP har jeg også meget erfaring med de nye mindfulness-baserede behandlingsmetoder.


Har du et ønske om at blive mere mindful - eller opnå større nærvær i dit liv kan jeg hjælpe dig med dette. Praktiserer du allerede mindfulness, og ønsker at fordybe din praksis igennem en løsning af de indre konflikter, der forhindrer dig i at være fuldt til stede, kan et ISTDP-forløb være velegnet.


Det er mit særlige speciale at kunne kombinere mindfulnesstræning og psykoteraterapi.

 
 
 
 

OM MIG


  • Cand.psych. og autoriseret psykolog
  • Godkendt specialist i psykoterapi med voksne.
  • Jeg efteruddanner mig løbende og er aktuelt i gang med en 3-årig uddannelse som ISTDP terapeut.
  • For at sikre kvaliteten i mit kliniske arbejde modtager jeg også løbende supervision. 


Jeg er født i 1975 og blev uddannet psykolog i 2003. 


Jeg har haft 2 længerevarende ansættelser. Først ved Distriktspsykiatrien i Herning og senest ved Sociallæge-institutionen i Aarhus Kommune, hvor jeg primært har arbejdet med både individuelle og gruppebaserede forløb for sygemeldte samt ydet terapi ved Gratis Psykologhjælp til Unge.


Sidenløbende med mine ansættelse har jeg siden 2006 haft privatpraksis og på fuld tid siden august 2022.


Teoretisk og metodisk er jeg bredt forankret. Har efteruddannelse inden for det kognitive område, eksistentiel psykoterapi og det psykodynamiske område (herunder ISTDP).


Jeg er medlem af